Vi har nytt organisationsnummer och namn

Vår tjänsteförsäljning har under 2015 – 16 haft en stark tillväxt med flera nya klienter och en expansion inom nya regioner i Sverige. För att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling ser vi det som ett naturligt steg i vår tillväxtresa under hösten. Vi kommer att utveckla våra erbjudanden inom verksamhetsförbättring, data governance och effektivt beslutsfattande.

Detta förtydligar vår profil som ett kunskapsföretag.Det nya företaget heter ID Informed Decisions Consulting AB och har organisationsnummer 559072-9462.