Rätt Beslut & Den Bästa Resan

Vad är rätt sak att göra?

Din organisation står inför en nödvändig förändring

Beslut gäller framtiden. I en snabbföränderlig värld handlar det om att minska osäkerheter i den information du baserar dina beslut på samt vad som är rätt sak att göra. Därför behövs kvalificerade bedömningar adderas till fakta. Det blir många faktorer att ta hänsyn till – men låt inte komplexitet bli ett hinder. 

Vi på Informed Decisions erbjuder både erfarenhet och metodik som inte bara utmanar tanken men också enkelt och kontrollerat hjälper verksamheter att komma fram till vad som är rätt sak att göra och när.

Vi faciliterar fram önskade framtida effekter och hittar alternativa vägar dit genom ett unikt arbetssätt.

Hur tar vi oss dit?

Din organisation har satt en riktning, beslut är tagna och nu ska de förverkligas

Med vår kunskap kan vi idag säga att det ger verksamheter en högre trygghet att styra mot effekter än hårda mål och att en tydligare styrning inte är ett hinder utan snarare skapar en högre flexibilitet och anpassningsförmåga.

Vi kombinerar olika perspektiv, strategisk likväl som operationell, med verksamhetsinformation i centrum.

Vi på Informed Decisions har lång erfarenhet inom processförbättring och informationshantering från olika branscher. Vi stöttar verksamheter med ett agilt angreppssätt, och följer med på förändringsresan genom facilitering, projektledning samt utbildning.

Våra fokusområden

Rätt Beslut & Effektstyrning

Trygg förändring med rätt beslut. Det handlar om att minska osäkerheter i vad som är rätt sak att göra. Istället för att motivera beslut med nyttoargument och vad som är sämre alternativ, så har vi metodik för att visa vilka faktorer som påverkar beslut.

Vi på Informed Decisions hjälper till med att forma så kallade beslutsmodeller som kan användas för att simulera olika scenarier.

Läs mer om hur vi kan hjälp dig och din verksamhet

Information- & processmodellering

Det är vår erfarenhet att den digitala resan påverkar verksamheter tvärsöver organisationen. Detta mynnar ofta ut i att det uppstår nya gränssnitt i verksamheter som inte fanns där tidigare, eller att ansvar och roller måste förtydligas ytterligare. Detta får en direkt påverkan på hur verksamheter arbetar och den information som olika delar i en organisation nyttjar i sin vardag.

Läs mer om hur vi kan hjälp dig och din verksamhet

Data Governance

Information är oomtvistligt en resurs. Den tanken stämmer alla in i. Men för att kunna vara nyttig och inte ställa till besvär så måste den hanteras som en resurs. Och det kräver att någon i verksamheten tar ansvar över den. Data Governance är en disciplin som arbetar med dessa frågor.

Vi inom Informed Decisions är ledande inom området och håller seminarier globalt om ämnet.

Läs mer om hur vi kan hjälp dig och din verksamhet

Workshops & Inspirationsseminarier

Vi inom Informed Decisions är ledande inom området informationshantering, ett ämne som blivit allt mer aktuellt i och med den ökade digitaliseringen.

Vi genomför tillsammans med kund både korta och längre förbättringsinitiativ, vi håller även seminarier i ämnet både i Sverige och globalt.

Vi erbjuder inspirationsseminarier till en större skara likväl som helt skräddarsydda utbildningar.

Läs mer om hur vi kan hjälp dig och din verksamhet

© Copyright 2016 - Informed Decisions AB