Besök ID vid Offentliga Rummet

Under tre dagar kommer ID att ställa ut på Offentliga Rummet. Vi presenterar bla vårt arbete tillsammans med Malmö Stad beträffande ”Den Digitala Staden”