Inlägg av Thomas Norden

ID och Stockholms Universitet

Informed Decisions har inlett diskussioner med Stockholms Universitet inom beslutskvalitet, beslutsmodeller och beslutsprocesser. – Vi har utbytt våra synsätt i frågan hittat gemensamma beröringspunkter och insett att vi kompletterar varandra. Vi kommer nu att leta fall att samverka i, säger Per Olov Graveleij, VD på Informed Decisions Consulting AB.

ID talar på DMZ Europe

Digitalisering kan inte ske utan informationsmodellering. ID har återigen fåttt förtroendet att tala på konferensen Data Modeling Zone, denna gång i den europeiska konferensen som hålls i Tyskland 23-24 oktober. Talet kommer att handla om vikten av ordnade informationsstrukturer i samband med digitalisering och verksamhetsutveckling.

Vi har nytt organisationsnummer och namn

Vår tjänsteförsäljning har under 2015 – 16 haft en stark tillväxt med flera nya klienter och en expansion inom nya regioner i Sverige. För att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling ser vi det som ett naturligt steg i vår tillväxtresa under hösten. Vi kommer att utveckla våra erbjudanden inom verksamhetsförbättring, data governance och effektivt beslutsfattande. Detta […]