Återkoppling från EAC-konferens i London, Oktober

Malmö Stad och Informed Decisions redovisde de senaste årens erfarenheter från nyttoorienterad digitalisering.

Malmö stad har valt att styra sin digitaliseringsstrategi genom att använda en metod för effektstyrning.  Istället för traditionellt IT-inriktad digital agenda så drivs satsningarna med så kallade beslutsmodeller vilka tar utgångspunkt i vilken nytta digitalisering ska åstadkomma.

Här visar vi ett fåtal bilder från presentationen!

https://issuu.com/informeddecisionsconsultingab/docs/london

 

ID Integrerar kraven från GDPR i verksamheters informationshantering

Europadirektivet GDPR innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter och påverkar såväl stora som små organisationer. Vi förstår att mognadsgraden att hantera detta kan skilja sig åt och att maj 2018 kan tyckas vara lång borta.

Informationshantering och -styrning är ett av IDs expertområden. Vi jobbar aktivt med att få ordning på informationstillgångarna för att utveckla högre effektivitet och kvalitet, och i detta ingår nya krav som dataskyddsförordningen GDPR.

ID jobbar på olika nivåer i en verksamhet. Vårt angreppssätt är pedagogiskt och faciliterande, där kunskapsöverföring och förankring sker under arbetets gång. Vi kartlägger, definierar och förankrar vad som krävs för att kunna följa de nya direktiven, prioriterar åtgärdernas ordning som t ex kvalitet, processer, behörighet och styrning. Av resultatet skapar vi konkreta krav på IT-stöd.

Europadirektivet GDPR är ett ypperligt tillfälle för verksamheter att se över sin informationshantering både beträffande kvalitet men även styrning och ägarskap. ID kan stötta din verksamhet att öka förståelsen och vikten med att personinformation hanteras på ett säkert, värdefullt och riktigt sätt.