ID talar vid Data Modelling Zone (DMZ), Dusseldorf i Oktober

Bland de lite smalare konferenserna hittar vi Data Modeling Zone, en konferens för och av proffs på datamodellering som genomförs en handfull gånger per år på olika platser i världen. I oktober har turnén kommit till Tyskland och Informed Decisions kommer återigen att ha en plats på agendan. Denna gång handlar det om hur man använder kraftfullheten i datamodellering för att utveckla affärs- och verksamhetskrav.

https://www.datamodelingzone.eu/

 

ID och Malmö Stad på EAC-konferens i London, Oktober

Under EAC-konferensen i London i oktober kommer Malmö Stad och Informed Decisions att redovisa de senaste årens erfarenheter från nyttoorienterad digitalisering.

Malmö stad har valt att styra sin digitaliseringsstrategi genom att använda en metod för effektstyrning.  Istället för traditionellt IT-inriktad digital agenda så drivs satsningarna med så kallade beslutsmodeller vilka tar utgångspunkt i vilken nytta digitalisering ska åstadkomma. Metodiken har använts internationellt och i Sverige i flera olika sammanhang som ett nydanande sätt att förstå vad som är bäst att göra i komplexa sammanhang.

https://irmuk.co.uk/events/enterprise-architecture-conference-europe/#session-22