ID Integrerar kraven från GDPR i verksamheters informationshantering

Europadirektivet GDPR innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter och påverkar såväl stora som små organisationer. Vi förstår att mognadsgraden att hantera detta kan skilja sig åt och att maj 2018 kan tyckas vara lång borta.

Informationshantering och -styrning är ett av IDs expertområden. Vi jobbar aktivt med att få ordning på informationstillgångarna för att utveckla högre effektivitet och kvalitet, och i detta ingår nya krav som dataskyddsförordningen GDPR.

ID jobbar på olika nivåer i en verksamhet. Vårt angreppssätt är pedagogiskt och faciliterande, där kunskapsöverföring och förankring sker under arbetets gång. Vi kartlägger, definierar och förankrar vad som krävs för att kunna följa de nya direktiven, prioriterar åtgärdernas ordning som t ex kvalitet, processer, behörighet och styrning. Av resultatet skapar vi konkreta krav på IT-stöd.

Europadirektivet GDPR är ett ypperligt tillfälle för verksamheter att se över sin informationshantering både beträffande kvalitet men även styrning och ägarskap. ID kan stötta din verksamhet att öka förståelsen och vikten med att personinformation hanteras på ett säkert, värdefullt och riktigt sätt.

ID talar vid Data Modelling Zone (DMZ), Dusseldorf i Oktober

Bland de lite smalare konferenserna hittar vi Data Modeling Zone, en konferens för och av proffs på datamodellering som genomförs en handfull gånger per år på olika platser i världen. I oktober har turnén kommit till Tyskland och Informed Decisions kommer återigen att ha en plats på agendan. Denna gång handlar det om hur man använder kraftfullheten i datamodellering för att utveckla affärs- och verksamhetskrav.

https://www.datamodelingzone.eu/

 

ID och Volvo Penta på MDM Summit i Maj

Både ID och kund Volvo Penta höll var sin presentation under Master Data Management Conference i London den 16 maj.

Seminarie 1 – Staying ”1 in the Industry by using well governed master data by Joachim Bondeson, Volvo Penta.

Joachim Bondeson, Volvo Penta

Seminarie 2 – Getting managerial attention for data quality – Show me the benefit – Informed Decision (ID)

Håkan Edvinsson, ID

Per Olov Graveleij, CEO at ID och Joachim Bondeson, Volvo Penta

Vill du ta del av  delar av presentationerna kontakta pelle.graveleij@informeddecisions.se

 

ID och Lantmännen

För att stötta den nya strategin inom ”the grain value chain” samarbetar Lantmännen och ID med informationmodellering, facilitering, och uppföljning .

 

ID medverkar i DAMA-publikationen ”Data Management Body of Knowledge” version 2.0

I ett globalt författarinitiativ  bidrar ID (Håkan Edvinsson) med kap 4, Data Architecture. Det handlar om bibeln ”Data Management Body of Knowledge” av Data Management Association, DAMA

För mer information om DAMA, besök nedan länk

https://www.dama.org/content/about-us

 

ID talar på DMZ Europe

Digitalisering kan inte ske utan informationsmodellering. ID har återigen fåttt förtroendet att tala på konferensen Data Modeling Zone, denna gång i den europeiska konferensen som hålls i Tyskland 23-24 oktober. Talet kommer att handla om vikten av ordnade informationsstrukturer i samband med digitalisering och verksamhetsutveckling.

Besök ID vid Offentliga Rummet

Under tre dagar kommer ID att ställa ut på Offentliga Rummet. Vi presenterar bla vårt arbete tillsammans med Malmö Stad beträffande ”Den Digitala Staden”