Cookies

Vi använder Cookies på den här webbplatsen av tekniska skäl och för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistikändamål. Data som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter, såsom namn eller e-postadress. Data om besökaren kan inte spåras av ID Informed Decisions Consulting AB eller någon av dem som vi samarbetar med.

En cookie är en liten mängd data som i regel har en unik stämpel . Dessa data skickas från en webbplatsdator till din webbläsare och sparas på din hårddisk. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsare tillåter det. För att dessa data inte ska kunna missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies skapade från andra webbplatser.

Informationssäkerhet personuppgifter

Företaget hanterar inga känsliga personliga data. Företaget har inga privatpersoner som kunder och hanterar således inga data om personer av privat karaktär, såsom personnummer eller hemadress.

Inom ramen för våra kunduppdrag hanterar vi data om namn och kontaktuppgifter om personer i deras yrkesutrymme, samt vad de representerar, något som är berättigat för att vi ska kunna utföra våra kunduppdrag och bedriva vår verksamhet. Vi kommer överens med våra kunder om hur dessa data hanteras av oss.

Vi har också data om våra medarbetare och konsulter som samarbetar med oss. Vi kommer överens med våra medarbetare och konsulter om hur dessa data hanteras av oss.

Kontakta oss för ytterligare frågor, eller för att begära utdrag om personuppgifter.