The Volvo Penta Journey for Good Data, together with Informed Decisions Consulting at Data Governance Conference Europe in London 16-19 May 2022

Volvo Penta has successfully engaged in master data governance. They have understood the value of nurturing the framework that supports and standardize data management in their daily operations. Today, Volvo Penta has an excellent Data Governance team and is an acknowledge practice within the Volvo Group. 
Join the one-hour short story on how Volvo Penta transformed a bad data to good quality data culture. The tale reveals how Volvo Penta’s Data Governance team engaged in the diligent work, pin-pointing business critical data. How they commenced the journey of rigorously cleaning and validating data creating a sustainable governance framework meaningful for the business. 

  • High lights – not to missWhat’s in it for me: stakeholder management, funding, engaging the right business representatives, getting the know-how.
  • Pragmatic thinking with automation; using what we have to automate the cleaning as much as possible.
  • There is no one size fits all solution there is manual tasks; some data still needs to be corrected or verified manually.
  • Building a value seeking data culture; keeping the standard high and preventing new quality losses. 


Speakers: 
Håkan Edvinsson, Informed Decisions Consulting.
 Håkan is an author,highly appreciated trainer, speaker and consultant within Data Management, Data Governance and Data Architecture. He is also the author of “Data Diplomacy” (2019) and the best-selling “Enterprise Architecture Made Simple” book (Technics Publications 2013). Furthermore, he is anacknowledged contributor to the DAMA Data Management Body of Knowledge 2nd edition. Twitter: @HakanEdvinsson 
Valentina Niklasson
 is the Business Information Architect and Data Governance Lead at Volvo Penta and representing Volvo Penta within Volvo Group. She has worked at Volvo Penta for 22 years in many different positions and roles within quality development and structuring of operations. That have given her experiences in driving the development of processes and lean implementations.

https://irmuk.co.uk/events/data-governance-conference-europe/

Per Olov Graveleij CEO Informed Decisions Consulting

ID-bok lovordas av världsledande Data Governance-expert

Den nyutgivna boken ”Data Diplomacy; Keeping Peace and Avoiding Data Governance Bureaucracy” lanserades och presenterades under konferensen DG Vision i Washington D.C. i början av veckan. Boken är skriven av ID-konsulten Håkan Edvinsson och förordet är skrivet av Laura Sebastian-Coleman, redaktören för DAMA Data Management Body of Knowledge version 2 (DMBOK2).  Laura och Håkan lärde känna varandra under åren med arbetet med DMBOK2 men de träffades inte förrän Håkan gav en presentation på Enterprise Data World i San Diego 2018. Han beskrev då ett synsätt för att skapa intresse för Data Governance. Laura blev så pass imponerad att hon föreslog att budskapet var material för en angelägen bok. Håkan tog sig kort därefter an sitt femte bokprojekt.

Robert S. Seiner, ledande expert inom Data Governance, har recenserat boken och skriver (utdrag):

”The time has come for Data Diplomacy. Håkan describes DD as the way to engage everybody as data workers and assist them with the data responsibilities associated with their business functions… Read this book and consider how diplomacy will make sense in your organization.”

ID initiativtagare till svenskt DAMA-kapitel

Representanter från ett urval av de största svenska företagen kommer att träffas den 28 maj 2018 för att diskutera hur ett svenskt kapitel för DAMA (Data Management Association) skulle se ut.

Vi har uppfattat behovet av ett professionellt sammanhang för aktörer inom informationshantering att kunna byta erfarenheter och tankar. Det har inte bara märkts i samband mer våra kundleveranser utan också under vår närvaro i de internationella DAMA-konferenserna.

Startmötet den 28 maj kommer att inledas av Sue Guens, president för DAMA International, som är stödjande i uppstarten av ett svenskt DAMA-kapitel.

Mer information kommer att publiceras på DAMA Chapter Sweden hemsida.

EDW conference in San Diego

Meet us together with Volvo Penta in San Diego in April at the annual EDW conference. we will be covering how the digitalization at Volvo Penta benefits from Business Data Modeling, Data Governance, and Data Quality.  We will also cover some hints to getting managerial attention for Data Governance and Data Quality.

#EDW18 #DataGovernance

Återkoppling från EAC-konferens i London, Oktober

Malmö Stad och Informed Decisions redovisde de senaste årens erfarenheter från nyttoorienterad digitalisering.

Malmö stad har valt att styra sin digitaliseringsstrategi genom att använda en metod för effektstyrning.  Istället för traditionellt IT-inriktad digital agenda så drivs satsningarna med så kallade beslutsmodeller vilka tar utgångspunkt i vilken nytta digitalisering ska åstadkomma.

Här visar vi ett fåtal bilder från presentationen!

https://issuu.com/informeddecisionsconsultingab/docs/london

 

ID talar vid Data Modelling Zone (DMZ), Dusseldorf i Oktober

Bland de lite smalare konferenserna hittar vi Data Modeling Zone, en konferens för och av proffs på datamodellering som genomförs en handfull gånger per år på olika platser i världen. I oktober har turnén kommit till Tyskland och Informed Decisions kommer återigen att ha en plats på agendan. Denna gång handlar det om hur man använder kraftfullheten i datamodellering för att utveckla affärs- och verksamhetskrav.

https://www.datamodelingzone.eu/

 

ID och Malmö Stad på EAC-konferens i London, Oktober

Under EAC-konferensen i London i oktober kommer Malmö Stad och Informed Decisions att redovisa de senaste årens erfarenheter från nyttoorienterad digitalisering.

Malmö stad har valt att styra sin digitaliseringsstrategi genom att använda en metod för effektstyrning.  Istället för traditionellt IT-inriktad digital agenda så drivs satsningarna med så kallade beslutsmodeller vilka tar utgångspunkt i vilken nytta digitalisering ska åstadkomma. Metodiken har använts internationellt och i Sverige i flera olika sammanhang som ett nydanande sätt att förstå vad som är bäst att göra i komplexa sammanhang.

https://irmuk.co.uk/events/enterprise-architecture-conference-europe/#session-22

 

ID och Lantmännen

För att stötta den nya strategin inom ”the grain value chain” samarbetar Lantmännen och ID med informationmodellering, facilitering, och uppföljning .

 

Vi har nytt organisationsnummer och namn

Vår tjänsteförsäljning har under 2015 – 16 haft en stark tillväxt med flera nya klienter och en expansion inom nya regioner i Sverige. För att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling ser vi det som ett naturligt steg i vår tillväxtresa under hösten. Vi kommer att utveckla våra erbjudanden inom verksamhetsförbättring, data governance och effektivt beslutsfattande.

Detta förtydligar vår profil som ett kunskapsföretag.Det nya företaget heter ID Informed Decisions Consulting AB och har organisationsnummer 559072-9462.