Återkoppling från EAC-konferens i London, Oktober

Malmö Stad och Informed Decisions redovisde de senaste årens erfarenheter från nyttoorienterad digitalisering.

Malmö stad har valt att styra sin digitaliseringsstrategi genom att använda en metod för effektstyrning.  Istället för traditionellt IT-inriktad digital agenda så drivs satsningarna med så kallade beslutsmodeller vilka tar utgångspunkt i vilken nytta digitalisering ska åstadkomma.

Här visar vi ett fåtal bilder från presentationen!

https://issuu.com/informeddecisionsconsultingab/docs/london

 

ID och Malmö Stad på EAC-konferens i London, Oktober

Under EAC-konferensen i London i oktober kommer Malmö Stad och Informed Decisions att redovisa de senaste årens erfarenheter från nyttoorienterad digitalisering.

Malmö stad har valt att styra sin digitaliseringsstrategi genom att använda en metod för effektstyrning.  Istället för traditionellt IT-inriktad digital agenda så drivs satsningarna med så kallade beslutsmodeller vilka tar utgångspunkt i vilken nytta digitalisering ska åstadkomma. Metodiken har använts internationellt och i Sverige i flera olika sammanhang som ett nydanande sätt att förstå vad som är bäst att göra i komplexa sammanhang.

https://irmuk.co.uk/events/enterprise-architecture-conference-europe/#session-22

 

ID och Stockholms Universitet

Informed Decisions har inlett diskussioner med Stockholms Universitet inom beslutskvalitet, beslutsmodeller och beslutsprocesser.

– Vi har utbytt våra synsätt i frågan hittat gemensamma beröringspunkter och insett att vi kompletterar varandra. Vi kommer nu att leta fall att samverka i, säger Per Olov Graveleij, VD på Informed Decisions Consulting AB.

Besök ID vid Offentliga Rummet

Under tre dagar kommer ID att ställa ut på Offentliga Rummet. Vi presenterar bla vårt arbete tillsammans med Malmö Stad beträffande ”Den Digitala Staden”