ID-bok lovordas av världsledande Data Governance-expert

Den nyutgivna boken ”Data Diplomacy; Keeping Peace and Avoiding Data Governance Bureaucracy” lanserades och presenterades under konferensen DG Vision i Washington D.C. i början av veckan. Boken är skriven av ID-konsulten Håkan Edvinsson och förordet är skrivet av Laura Sebastian-Coleman, redaktören för DAMA Data Management Body of Knowledge version 2 (DMBOK2).  Laura och Håkan lärde känna varandra under åren med arbetet med DMBOK2 men de träffades inte förrän Håkan gav en presentation på Enterprise Data World i San Diego 2018. Han beskrev då ett synsätt för att skapa intresse för Data Governance. Laura blev så pass imponerad att hon föreslog att budskapet var material för en angelägen bok. Håkan tog sig kort därefter an sitt femte bokprojekt.

Robert S. Seiner, ledande expert inom Data Governance, har recenserat boken och skriver (utdrag):

”The time has come for Data Diplomacy. Håkan describes DD as the way to engage everybody as data workers and assist them with the data responsibilities associated with their business functions… Read this book and consider how diplomacy will make sense in your organization.”