ID talar på DMZ Europe

Digitalisering kan inte ske utan informationsmodellering. ID har återigen fåttt förtroendet att tala på konferensen Data Modeling Zone, denna gång i den europeiska konferensen som hålls i Tyskland 23-24 oktober. Talet kommer att handla om vikten av ordnade informationsstrukturer i samband med digitalisering och verksamhetsutveckling.