ID initiativtagare till svenskt DAMA-kapitel

Representanter från ett urval av de största svenska företagen kommer att träffas den 28 maj 2018 för att diskutera hur ett svenskt kapitel för DAMA (Data Management Association) skulle se ut.

Vi har uppfattat behovet av ett professionellt sammanhang för aktörer inom informationshantering att kunna byta erfarenheter och tankar. Det har inte bara märkts i samband mer våra kundleveranser utan också under vår närvaro i de internationella DAMA-konferenserna.

Startmötet den 28 maj kommer att inledas av Sue Guens, president för DAMA International, som är stödjande i uppstarten av ett svenskt DAMA-kapitel.

Mer information kommer att publiceras på DAMA Chapter Sweden hemsida.