Inlägg av Jenny Lundholm-Graveleij

ID initiativtagare till svenskt DAMA-kapitel

Representanter från ett urval av de största svenska företagen kommer att träffas den 28 maj 2018 för att diskutera hur ett svenskt kapitel för DAMA (Data Management Association) skulle se ut. Vi har uppfattat behovet av ett professionellt sammanhang för aktörer inom informationshantering att kunna byta erfarenheter och tankar. Det har inte bara märkts i […]

EDW conference in San Diego

Meet us together with Volvo Penta in San Diego in April at the annual EDW conference. we will be covering how the digitalization at Volvo Penta benefits from Business Data Modeling, Data Governance, and Data Quality.  We will also cover some hints to getting managerial attention for Data Governance and Data Quality. #EDW18 #DataGovernance

Återkoppling från EAC-konferens i London, Oktober

Malmö Stad och Informed Decisions redovisde de senaste årens erfarenheter från nyttoorienterad digitalisering. Malmö stad har valt att styra sin digitaliseringsstrategi genom att använda en metod för effektstyrning.  Istället för traditionellt IT-inriktad digital agenda så drivs satsningarna med så kallade beslutsmodeller vilka tar utgångspunkt i vilken nytta digitalisering ska åstadkomma. Här visar vi ett fåtal […]

ID Integrerar kraven från GDPR i verksamheters informationshantering

Europadirektivet GDPR innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter och påverkar såväl stora som små organisationer. Vi förstår att mognadsgraden att hantera detta kan skilja sig åt och att maj 2018 kan tyckas vara lång borta. Informationshantering och -styrning är ett av IDs expertområden. Vi jobbar aktivt med att få ordning på informationstillgångarna för att […]

ID och Malmö Stad på EAC-konferens i London, Oktober

Under EAC-konferensen i London i oktober kommer Malmö Stad och Informed Decisions att redovisa de senaste årens erfarenheter från nyttoorienterad digitalisering. Malmö stad har valt att styra sin digitaliseringsstrategi genom att använda en metod för effektstyrning.  Istället för traditionellt IT-inriktad digital agenda så drivs satsningarna med så kallade beslutsmodeller vilka tar utgångspunkt i vilken nytta […]

ID och Malmö Stad seminars at EA conference in London 16-19 oktober

In october Informed Decision (Håkan Edvinsson and Per Olov Graveleij) will together with Malmö Stad hold a seminar about value based EA governance. Presentation description The City of Malmö, the third largest city in Sweden, has experiences from a completely new way of organizing their enterprise architecture within their digitalization strategy. The challenge is to […]