ID och Stockholms Universitet

Informed Decisions har inlett diskussioner med Stockholms Universitet inom beslutskvalitet, beslutsmodeller och beslutsprocesser.

– Vi har utbytt våra synsätt i frågan hittat gemensamma beröringspunkter och insett att vi kompletterar varandra. Vi kommer nu att leta fall att samverka i, säger Per Olov Graveleij, VD på Informed Decisions Consulting AB.