ID och Malmö Stad på EAC-konferens i London, Oktober

Under EAC-konferensen i London i oktober kommer Malmö Stad och Informed Decisions att redovisa de senaste årens erfarenheter från nyttoorienterad digitalisering.

Malmö stad har valt att styra sin digitaliseringsstrategi genom att använda en metod för effektstyrning.  Istället för traditionellt IT-inriktad digital agenda så drivs satsningarna med så kallade beslutsmodeller vilka tar utgångspunkt i vilken nytta digitalisering ska åstadkomma. Metodiken har använts internationellt och i Sverige i flera olika sammanhang som ett nydanande sätt att förstå vad som är bäst att göra i komplexa sammanhang.

https://irmuk.co.uk/events/enterprise-architecture-conference-europe/#session-22