ID medverkar i DAMA-publikationen ”Data Management Body of Knowledge” version 2.0

I ett globalt författarinitiativ  bidrar ID (Håkan Edvinsson) med kap 4, Data Architecture. Det handlar om bibeln ”Data Management Body of Knowledge” av Data Management Association, DAMA

För mer information om DAMA, besök nedan länk

https://www.dama.org/content/about-us