Återkoppling från EAC-konferens i London, Oktober

Malmö Stad och Informed Decisions redovisde de senaste årens erfarenheter från nyttoorienterad digitalisering.

Malmö stad har valt att styra sin digitaliseringsstrategi genom att använda en metod för effektstyrning.  Istället för traditionellt IT-inriktad digital agenda så drivs satsningarna med så kallade beslutsmodeller vilka tar utgångspunkt i vilken nytta digitalisering ska åstadkomma.

Här visar vi ett fåtal bilder från presentationen!

https://issuu.com/informeddecisionsconsultingab/docs/london